81
Bằng Bárcena, Elena.
Được phát hành 2005
lấy văn bản
eBook
82
Bằng Valiente Ochoa, Esther.
Được phát hành 2016
lấy văn bản
eBook
83
Bằng Blanco, Xavier.
Được phát hành 2014
lấy văn bản
eBook
84
Được phát hành 2012
lấy văn bản
eBook
85
Bằng Lévêque, Pierre, 1921-2004.
Được phát hành 1997
lấy văn bản
eBook
86
Được phát hành 2015
lấy văn bản
eBook
87
Bằng Aranberri, Luis.
Được phát hành 2014
lấy văn bản
eBook
88
Được phát hành 2013
lấy văn bản
Tạp chí
91
Full text available from Middle East Newsstream: 11/21/2012 to present
Điện tử Báo chí
97