41
מאת Montaigne, Michel de, 1533-1592,
יצא לאור 2015
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
42
מאת Melero Mateo, José-Ángel.
יצא לאור 2016
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
43
מאת Mallarmè, Stephane.
יצא לאור 1995
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
44
יצא לאור 2020
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
45
יצא לאור 2014
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
46
מאת Mimeur, Robert,
יצא לאור 1955
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
47
מאת Vincent, Michel, 1939-
יצא לאור 2015
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
48
יצא לאור 1989
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
49
מאת Galabru, Paul,
יצא לאור 1977
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
50
מאת Lambert, Jean Clarence,
יצא לאור 2019
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
51
מאת Lumbroso, Hubert,
יצא לאור 1979
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
52
מאת Ghilès, Francis.
יצא לאור 2009
קבל טקסט מלא
כתב-עת
54
מאת Ammour, Laurence Aïda.
יצא לאור 2010
קבל טקסט מלא
כתב-עת
55
מאת Barbaras, Renaud.
יצא לאור 2013
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
57
יצא לאור 2005
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
58
יצא לאור 2019
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
59
מאת Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778,
יצא לאור 2006
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני
60
יצא לאור 2013
קבל טקסט מלא
ספר אלקטרוני