41
ανά Montaigne, Michel de, 1533-1592,
Έκδοση 2015
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
42
ανά Melero Mateo, José-Ángel.
Έκδοση 2016
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
43
ανά Mallarmè, Stephane.
Έκδοση 1995
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
44
Έκδοση 2020
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
45
Έκδοση 2014
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
46
ανά Mimeur, Robert,
Έκδοση 1955
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
47
ανά Vincent, Michel, 1939-
Έκδοση 2015
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
48
Έκδοση 1989
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
49
ανά Galabru, Paul,
Έκδοση 1977
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
50
ανά Lambert, Jean Clarence,
Έκδοση 2019
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
51
ανά Lumbroso, Hubert,
Έκδοση 1979
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
52
ανά Ghilès, Francis.
Έκδοση 2009
Λήψη πλήρους κειμένου
Επιστημονικό περιοδικό
53
ανά Benantar, Abdennour.
Έκδοση 2011
Λήψη πλήρους κειμένου
Επιστημονικό περιοδικό
54
ανά Ammour, Laurence Aïda.
Έκδοση 2010
Λήψη πλήρους κειμένου
Επιστημονικό περιοδικό
55
ανά Barbaras, Renaud.
Έκδοση 2013
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
56
Έκδοση 2017
Λήψη πλήρους κειμένου
Πρακτικό Συνεδρίου Ηλ. βιβλίο
57
Έκδοση 2005
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
58
Έκδοση 2019
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
59
ανά Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778,
Έκδοση 2006
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
60
Έκδοση 2013
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο