1
Έκδοση 2014
Λήψη πλήρους κειμένου
Πρακτικό Συνεδρίου Ηλ. βιβλίο
2
Έκδοση 2018
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
3
ανά Vernet Pons, Vicenç, 1961-
Έκδοση 2002
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
4
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
5
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
6
Έκδοση 2019
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
7
ανά Sirvent Ramos, Ángeles.
Έκδοση 2000
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
8
ανά Albo, Yosef.
Έκδοση 2015
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
9
ανά Abramovay, Miriam.
Έκδοση 2016
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
10
ανά Eicher, Jean-Claude.
Έκδοση 2001
Λήψη πλήρους κειμένου
Άρθρο
11
ανά Foucault, Michel, 1926-1984,
Έκδοση 2016
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
12
ανά Abramovay, Miriam.
Έκδοση 2016
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
13
ανά Olivennes, François,
Έκδοση 2013
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
14
Έκδοση 2006
Λήψη πλήρους κειμένου
Πρακτικό Συνεδρίου Ηλ. βιβλίο
15
ανά Rivero Vila, Isabel.
Έκδοση 2014
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
16
ανά Felice, Domenico,
Έκδοση 2012
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
17
ανά Abramovay, Miriam.
Έκδοση 2015
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
18
Έκδοση 2018
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
19
ανά Aresté Pifarré, José María.
Έκδοση 2013
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
20
ανά Civera García, Pilar.
Έκδοση 2012
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο