1
מאת Eicher, Jean-Claude.
יצא לאור 2001
קבל טקסט מלא
Article
8
Full text available from ABI/INFORM Global: 01/01/2011 to 01/31/2018
אלקטרוני כתב-עת
10
Full text available from Research Library: 01/17/2014 to 05/28/2018
אלקטרוני עיתון
11
Full text available from ABI/INFORM Global: 01/01/2007 to 05/31/2016
אלקטרוני כתב-עת
16
יצא לאור 2002
Full text available from ABI/INFORM Global: 11/01/2002 to present
אלקטרוני כתב-עת
19
מאת Marx, Karl, 1818-1883.
יצא לאור 2007
Digitalia Hispánica
אלקטרוני ספר אלקטרוני
20
יצא לאור 2013
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני