1
ανά Eicher, Jean-Claude.
Έκδοση 2001
Λήψη πλήρους κειμένου
Άρθρο
3
Έκδοση 1969
Full text available from ABI/INFORM Global: 01/01/1999 to present
Full text available from Continental Europe Database: 01/01/1999 to present
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
4
Full text available from ABI/INFORM Global: 01/01/2017 to present
Full text available from East Europe, Central Europe Database: 01/01/2017 to present
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
5
Full text available from ABI/INFORM Global: 01/01/2018 to present
Full text available from East Europe, Central Europe Database: 01/01/2018 to present
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
6
Full text available from ABI/INFORM Global: 03/01/2004 to present
Full text available from Canadian Business & Current Affairs Database: 03/01/2004 to present
Full text available from Healthcare Administration Database: 03/01/2004 to present
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
8
Full text available from ABI/INFORM Global: 01/01/2011 to 01/31/2018
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
10
Full text available from Research Library: 01/17/2014 to 05/28/2018
Ηλεκτρονική πηγή Εφημερίδα
11
Full text available from ABI/INFORM Global: 01/01/2007 to 05/31/2016
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
12
Έκδοση 2006
Full text available from ABI/INFORM Global: 12/01/2012 to present
Full text available from East Europe, Central Europe Database: 12/01/2012 to present
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
13
Έκδοση 1978
Full text available from ABI/INFORM Global: 03/01/1999 to 1999
Full text available from Science Database: 03/01/1999 to 1999
Full text available from Advanced Technologies & Aerospace Database: 03/01/1999 to 12/31/1999
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
14
Έκδοση 2008
Full text available from ABI/INFORM Global: 08/01/2005 to present
Full text available from Latin America & Iberia Database: 08/01/2005 to present
Full text available from Research Library: 08/01/2005 to present
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
15
Full text available from ABI/INFORM Global: 01/01/2009 to present
Full text available from Continental Europe Database: 01/01/2009 to present
Ηλεκτρονική πηγή Περιοδική έκδοση
16
Έκδοση 2002
Full text available from ABI/INFORM Global: 11/01/2002 to present
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
17
Έκδοση 1979
Full text available from ABI/INFORM Global: 01/01/2004 to present
Full text available from Latin America & Iberia Database: 01/01/2004 to present
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
18
Έκδοση 2012
Full text available from ABI/INFORM Global: 2011 to present
Full text available from Continental Europe Database: 2011 to present
Ηλεκτρονική πηγή Περιοδική έκδοση
19
ανά Marx, Karl, 1818-1883.
Έκδοση 2007
Digitalia Hispánica
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
20
Έκδοση 2013
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο