1
מאת Jodorowsky, Alejandro,
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
2
מאת Renaud, B.
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
3
מאת Marchadour, Alain, 1937-
יצא לאור 2014
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
4
מאת Blanchard, Yves-Marie,
יצא לאור 2015
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
5
מאת Girard, René, 1923-2015,
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
6
מאת Debergé, Pierre,
יצא לאור 2016
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
7
מאת Nocquet, Dany,
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
8
מאת Abadie, Philippe,
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
9
מאת Wénin, André, 1953-
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
10
מאת Turiot, Cécile,
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
11
מאת Prieur, Jean-Marc,
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
12
מאת Blanchard, Yves-Marie,
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
13
מאת Debergé, Pierre,
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
14
15
מאת Carrière, Jean-Marie, 1948-
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
16
מאת Hansel, Georges.
יצא לאור 1998
Digitalia Hispánica
אלקטרוני ספר אלקטרוני
17
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
18
מאת Abadie, Philippe,
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני