1
ανά Jodorowsky, Alejandro,
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
2
ανά Renaud, B.
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
3
ανά Marchadour, Alain, 1937-
Έκδοση 2014
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
4
ανά Blanchard, Yves-Marie,
Έκδοση 2015
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
5
ανά Girard, René, 1923-2015,
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
6
ανά Debergé, Pierre,
Έκδοση 2016
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
7
ανά Nocquet, Dany,
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
8
ανά Abadie, Philippe,
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
9
ανά Wénin, André, 1953-
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
10
ανά Turiot, Cécile,
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
11
ανά Prieur, Jean-Marc,
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
12
ανά Blanchard, Yves-Marie,
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
13
ανά Debergé, Pierre,
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
14
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
15
ανά Carrière, Jean-Marie, 1948-
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
16
ανά Hansel, Georges.
Έκδοση 1998
Digitalia Hispánica
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
17
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
18
ανά Abadie, Philippe,
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο