1
ανά Girard, René, 1923-2015,
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο