1
ανά Felice, Domenico,
Έκδοση 2012
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
2
Έκδοση 2017
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλ. βιβλίο
3
Έκδοση 2003
Full text available from Arts & Humanities Database: 01/01/2008 to 01/31/2013
Ηλεκτρονική πηγή Περιοδική έκδοση
4
ανά Faye, Emmanuel,
Έκδοση 2019
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
5
ανά Sebbag, Georges,
Έκδοση 2019
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
6
ανά Todorov, Tzvetan, 1939-2017,
Έκδοση 2017
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
7
ανά Corbin, Henry,
Έκδοση 2015
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
8
ανά Alvarez, David, 1980-
Έκδοση 2014
Digitalia Hispánica
Thesis Ηλ. βιβλίο
9
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
10
ανά Badiou, Alain,
Έκδοση 2013
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
11
ανά Winn, Colette H.
Έκδοση 1984
Digitalia Hispánica
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
12
ανά Fillière, Carole,
Έκδοση 2011
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
13
ανά Fasquel, Samuel,
Έκδοση 2011
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
14
ανά Mestre-Zaragoza, Marina,
Έκδοση 2014
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
15
Έκδοση 2014
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
16
Έκδοση 2010
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
17
Έκδοση 2006
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
18
ανά Catel, Mylène.
Έκδοση 2002
Digitalia Hispánica
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
19
ανά Bensussan, Gérard.
Έκδοση 2009
Digitalia Hispánica
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
20
Έκδοση 2018
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο