3
Baskı/Yayın Bilgisi 1990
Full text available from Latin America & Iberia Database: 01/01/2008 to present
Full text available from Research Library: 01/01/2008 to present
Elektronik Süreli
4
Baskı/Yayın Bilgisi 2006
Full text available from Social Science Database: 01/01/2008 to 01/31/2009
Elektronik Dergi
16
Yazar: Croguennec, Soizic,
Baskı/Yayın Bilgisi 2015
Digitalia Hispánica
Tez Ekitap
17
Yazar: Gruzinski, Serge,, Utrilla, Juan José,
Baskı/Yayın Bilgisi 2012
Digitalia Hispánica
Ekitap
18
Baskı/Yayın Bilgisi 2012
Digitalia Hispánica
Ekitap
19
Yazar: Cobast, Eric,
Baskı/Yayın Bilgisi 2013
Digitalia Hispánica
Ekitap
20
Baskı/Yayın Bilgisi 2015
Digitalia Hispánica
Ekitap