4
יצא לאור 2006
Full text available from Social Science Database: 01/01/2008 to 01/31/2009
אלקטרוני כתב-עת
16
מאת Croguennec, Soizic,
יצא לאור 2015
Digitalia Hispánica
Thesis ספר אלקטרוני
17
מאת Gruzinski, Serge,, Utrilla, Juan José,
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
18
יצא לאור 2012
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
19
מאת Cobast, Eric,
יצא לאור 2013
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני
20
יצא לאור 2015
Digitalia Hispánica
ספר אלקטרוני