Trích dẫn APA

Burgos, G. (2010). Fantasías eróticas sólo para nosotras. Barcelona: Marge Books.

Trích dẫn kiểu Chicago

Burgos, Georgina. Fantasías Eróticas Sólo Para Nosotras. Barcelona: Marge Books, 2010.

Trích dẫn MLA

Burgos, Georgina. Fantasías Eróticas Sólo Para Nosotras. Barcelona: Marge Books, 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.