El Evangelio del diablo : Foucault y la "Historia de la locura" /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Galván, Valentín, (coordinador.), Foucault, Michel, 1926-1984, (coordinador.)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:Spanish
English
French
Italian
Portuguese
Được phát hành: Madrid : Biblioteca Nueva, 2013.
Loạt:Colección Razón y sociedad ; 126
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://elibro.net/ereader/unach/122023
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!