Die Idee der bürgerlichen Gesellschaft : Hegel und die Folgen /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Zimmer, Jörg, (ditor.), Losurdo, Domenico, (ditor.)
Format: E-book
Język:German
French
Spanish
English
Wydane: Girona : Documenta Universitaria : Internationale Gesellschaft Hegel-Marx für dialektisches Denken, 2006.
Seria:Annalen der Internationalen Gesellschaft Hegel-Marx für dialektisches Denken ; 13.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Digitalia Hispánica
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!